AKANSU Plastik Profil ve Boru San. ve Tic. A.Ş. Deney Laboratuvarı;

Laboratuvar çalışmalarını güncel ulusal ve/veya uluslararası standard veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi teknik uygulama şartları sağlanarak mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartlar esas alınarak sürdürmektir.

AKANSU Plastik Profil ve Boru San. ve Tic. A.Ş. Deney Laboratuvarının hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile iyi mesleki uygulamalar göstererek deney metod ve standardlarına uygun, en iyi düzeyde teknolojik deney cihazları kullanmak, müşterilerden gelen deney isteklerini mümkün olan en üst seviyede karş ılamak, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standard malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir.

AKANSU Plastik Profil ve Boru San. ve Tic. A.Ş. Deney Laboratuvarı nın amacı; yönetim sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri en aza indirmektir.

AKANSU Plastik Profil ve Boru San. ve Tic. A.Ş. Deney Laboratuvarı personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışır ve laboratuar yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

Yönetim Kurulu Laboratuvar Temsilcisi
Ahmet AKANSU

 

Menü