Kilometre Taşları

“ BİR ÖMRÜN BAŞLANGICI ”

Kayseri sosyal ve ticaret sahasında; müteşebbisler yeri ve ayrıca her konuda dengeli bir şehirdir.Tarihi boyunca böyle olmuştur.

Anadolu‘da Müslüman Türklerin ilk başkentidir.Bu sebeple her zaman bir tarihi kent, bir taraftan da ticaret şehri olmuştur.

Tarihî ipek yolunun buradan geçmesi de boşuna değildir. İçinden nice değerli alimlerden dolayı “Makarr-ı Ulemâ”, ordunun buradan sefere çıkması dolayısıyla “Darü’l-feth / Fetih Kapısı” sıfatı verilmesi boşuna değildir.

Bugün geldiği nokta dokuz büyük şehirden biridir. Şehircilik ve sanayicilik açısından devasa gelişimi, değil sadece Türkiye’nin, dünya devletlerinin de yakinen takip ettiği bir sanayi ve ticaret şehridir.

Akansu ailesi de bu şehirde imzası olan bir ailedir. Hem köklü aile yapısıyla hem de ticaretteki yüz yıla yakın sebatla çalışan, başaran ve şirketleşen bir ailedir Bu sektörde söz sahibi olmada Yılmaz Akansu’nun büyük bir payı vardır.

Her başarılı adamın arkasında aileden ve yetiştiği kültür ortamından gelen bazı bereketli güçler vardır.Yılmaz Akansu için en büyük güç köklü ailesi yanında özellikle babası Mahmut Efendi’ye, Kapalı Çarşı esnafının diliyle Mahmut Emmi’ye aittir.

Mahmut Emmi’yi tanımak Yılmaz Akansu’yu tanımak, ticaret ve sanayideki başarılarının sırrını yakalamak demektir. Kimdir Mahmut Emmi ?

Menü